{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

香奈兒古董精品 Vintage寶藏店家

欲購買請私訊官方LINE:@tea0045f

香奈兒古董精品 Vintage寶藏店家

欲購買請私訊官方LINE:@tea0045f

香奈兒古董精品 Vintage寶藏店家

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

專業驗包精品鑑定服務 

我們提供線上與現場鑑定服務(chanel限定)

【現場鑑定】

請先約定時間並攜帶產品至門市由專人為您服務。

鑑定費用,鑑定完成後將於現場支付即可。

 

【線上鑑定】

請先加入line@好友(@tea0045f)   ,我們將指示您提供多角度細圖及重點拍攝。

照片傳送完,我們看完沒問題不需補照才會請你下單付款,付款後才有告知結果。

如提供的照片模糊不清本我們有權拒絕鑑定(照片模糊可試著將鏡頭擦拭乾淨重新拍攝,如手機畫素問題請利用別支手機拍攝看看)

 

鑑定注意事項:

.如對於鑑定結果無十分把握的程度將告知您此包不予鑑定請勿付款,可尋求它處鑑定

.如包主對於包包有爭議請自行尋求解決管道,我們給予的鑑定結果不提供亦不保證任何形式上背書,請勿以鑑定結果來做為法律途徑相關證詞,請特別注意

我們們誠信經營杜絕任何不法情事發生,網路詐騙防不勝防,花錢買名牌精品包不差幾張佰鈔讓自己買得更安心。